GRANT na riešenie rekreačnej oblasti

December 2001 / Prečítané 2119 krát
  Lyžiarsky oddiel Pezinok získal Grant z programu PHARE pre cestovný ruch na riešenie štúdie rekreačnej oblasti Baba - Stupy. Projekt by mal komplexne zahrnovať služby poskytované priamo lyžiarskym oddielom, ale aj záležitosti, ako sú doprava, parkovanie na Babe, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie vôd, riešenie kameňolomu a takisto aj jeho kontakt s rekreačnou oblasťou Stupy, cykloturistickými a pešími trasami, v nadväznosti na náučné chodníky - Holubyho chodník a banský chodník.

Ohodnoťte článok: