Osobitné ekonomické zámery mesta na rok 2002

December 2001 / Prečítané 1662 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2002 tieto ekonomické zámery:
1. Cestný svetelný priechod v Grinave (pri ev. kostole) 750 tis. Sk
2. Cestný svetelný priechod pri Poliklinike 500 tis. Sk
3. Komunikácia a most v rekreačnej oblasti Leitne 1 mil. Sk
4. Verejné osvetlenie Grinava - Vinice
5. Verejné osvetlenie Grinava - Myslenická
6. Verejné osvetlenie Grinava - Cintorínska
7. Chodník Senecká ul.
8. Kanalizácia Moyzesova 400 tis. Sk
9. Prístrešok Cintorín Pezinok 1 mil. Sk
10. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
11. Nákup pozemkov
12. Kontajnerové stanovištia (sídlisko Juh a Starý dvor)
13. Rekonštrukcia budovy - Radničné nám. 9 100 tis. Sk
14. Správa budov - prístavby, stavebné úpravy 100 tis. Sk
15. Rekonštrukcia súsošia Prešiarov 150 tis. Sk
16. Projektová dokumentácia 7,2 mil. Sk
17. Rekonštrukcia Starej radnice 24 mil. Sk
18. Ľadová plocha (štúdia) 100 tis. Sk
O uvedených stavebných akciách budeme bližšie informovať v nasledujúcich číslach.

Ohodnoťte článok: