Na záver roka

Ing. Ivan Pessel / December 2001 / Prečítané 1758 krát
Milí spoluobčania, o pár dní sa skončí rok 2001. Pre samosprávu i pre naše mesto to bol náročný rok. Pre množstvo úloh, ale i preto, že pri príprave viacerých rozvojových zámerov narážame na nedostatok financií. I napriek tomu, môžem konštatovať, že sa nám v Pezinku darí celkom úspešne plniť úlohy, ktoré máme zakotvené v programovom vyhlásení mestského zastupiteľstva, bez toho, že by sme mesto zadlžovali.
Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom, pracovníkom mestského úradu, podnikateľom, firmám, organizáciam i občanom, ktorí sa na úspešnom plnení úloh podieľali.
Želám vám príjemné prežitie nastávajúcich vianočných sviatkov a v novom roku 2002 veľa zdravia, šťastia, úspechov a vzájomného porozumenia.

Ohodnoťte článok: