Prispejte na dobrú vec

November 2001 / Prečítané 1604 krát
Nadácia Výskum rakoviny organizuje verejnú zbierku Odzvoňme rakovine!, ktorá sa koná v období november 2001 až marec 2002.
Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na zakúpenie prístroja Light Cycler System, potrebného na sledovanie genetických zmien vyvolaných nádorovými alebo inými chorobami (cena 7 miliónov Sk).
Dobrovoľné finančné príspevky môžete poslať na špeciálny účet v Poštovej banke. Číslo účtu: 2000120001/6500.
Ďalším prihláseným spoluorganizátorom pošleme propagačné materiály (letáky, plagáty), nahrávky piesne na CD alebo MC (zvonkohra, text Daniel Hevier, hudba a interprét Pavol Hammel), keramické zvončeky (symbol s heslom Odzvoňme rakovine!).
Zvonček dostane každý neanonymný darca, ktorý pošle príspevok prostredníctvom vkladového listu Poštovej banky alebo iným spôsobom (za predpokladu, že oznámi meno a adresu agentúre AP projekt, Ján Juráš, Košická 49, 821 01 Bratislava, tel. 02/559 688 37, 0905 716 851, fax: 02/559 688 39, e-mail: jan@juras.sk, web: www.nvr.miesto.sk).

Ohodnoťte článok: