Návštevy u jubilantov

OZZ / November 2001 / Prečítané 2035 krát
Mestský úrad, oddelenie občianskych záležitostí, pravidelne každý mesiac navštevuje občanov, ktorí dovŕšili 80, 85, 90 a viac rokov veku života.
Pracovníčky prinesú kvietok, malý darček a jubilant sa zapíše do pamätnej knihy mesta. Tieto návštevy nám poskytujú obraz o tom, ako žijú naši dôchodcovia. Máme možnosť zistiť, ako sa cítia po fyzickej stránke, ako trávia voľný čas, aké majú záľuby. Videli sme mnoho zaujímavých ručných prác a pekne upravené kvetinové záhony.
Po celý rok nám kvietky na tieto návštevy sponzorsky poskytuje pani Anna Vinohradská z Kvetinárstva na ul. M.R. Štefánika, za čo jej ďakujeme.

Ohodnoťte článok: