Ako postupuje príprava projektu Centrálnej mestskej zóny?

November 2001 / Prečítané 1919 krát
- V minulom roku na základe prehodnotenia Centrálnej mestskej zóny (CMZ) sme zadali na spracovanie nový územný projekt, ktorý rieši spracovateľ územného plánu firma HUMA 90 Nitra. Je to vlastne posúdenie súčasného stavu oproti územnému plánu a projektu z roku 1993.
Je spracovaný koncept riešenia, ktorý bol na verejnom pripomienkovom konaní. Zaoberali sa ním príslušné komisie Mestského zastupiteľstva, rokovali sme tiež s podnikateľmi. V rámci celého tohto procesu vzniklo sto pripomienok. Na Mestskej rade sme sa dohodli, že ich dáme posúdiť nezávislému architektovi. Ten zhodnotil všetky námietky, ktoré považoval za najpodstatnejšie a pridal tiež svoje pripomienky, týkajúce sa urbanizmu a riešenia architektúry CMZ a najproblémovejšieho bodu, ktorým je doprava. Pripomienky teraz dopracúva spracovateľ konceptu riešenia Huma 90. Tieto práce budú dokončené do konca tohto roku, potom návrh riešenia posúdi Mestské zastupiteľstvo. Ak to bude schválené, potom budú zrejme pokračovať ďalšie kroky, týkajúce sa dopravných systémov a možno aj projektu pešej zóny.
Aj keď je tu 70 pripomienok od podnikateľov, myslím si, že pešia zóna v Pezinku má opodstatnenie, jej realizáciou by sa zvýšila atraktivita celého centra.

Ohodnoťte článok: