Festival Eugena Suchoňa

za / November 2001 / Prečítané 1978 krát
V dňoch 25.-26. októbra 2001 Pezinok privítal účastníkov IV. ročníka Festivalu Eugena Suchoňa.
Festival založil v roku 1994 vtedajší riaditeľ ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku Drahomír Mrózek. Postupne sa menila náplň i koncepcia festivalu, až vyústila do dnešnej podoby, keď ťažisko tvoria dva festivalové koncerty, na ktorých sa prezentujú výrazné hudobné talenty základných umeleckých škôl z celého Slovenska.
Koncerty IV. ročníka mali súťažný charakter. Odborná porota, ktorej predsedal prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD. mala neľahkú úlohu - určiť z vynikajúcich výkonov ten najlepší a vyhlásiť laureáta festivalu. Stal sa nim klavírista Andrej Krištof zo ZUŠ v Ružomberku.
Na koncertoch sa (nesúťažne) predstavili i Pezinčania. Úvod patril spoločnému vystúpeniu sláčikového súboru ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku Cantabile a súboru Musikschule z Neusiedl am See. Na záver festivalu vystúpil pezinský chrámový zbor Ad Una Corda.
Mimoriadne pôsobivé boli i sprievodné podujatia festivalu - koncert súboru starej hudby Musica Historica Prešov, umocnený prostredím evanjelického kostola a popoludnie venované ľudskému a umeleckému profilu dr. Ľudovíta Rajtera (citlivá autentická výpoveď syna o otcovi).
Festival sa začal pietnou spomienkou na cintoríne v Pezinku, kde odpočívajú pezinskí rodáci - hudobný skladateľ prof. Eugen Suchoň a dirigent dr. Ľudovít Rajter. Priebeh IV. ročníka Festivalu Eugena Suchoňa potvrdil myšlienku, že človek odchádza, ale jeho dielo a posolstvo pretrváva....