SPOMÍNAME

November 2001 / Prečítané 2148 krát

Dňa 28. novembra 2001 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor a dedko
VLADIMÍR HACAJ.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami

Dňa 2. decembra 2001 si pripomíname druhé výročie smrti nášho drahého otca a dedka
RUDOLFA MARKEHO
z Grinavy.
Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala, zmĺkli ústa, ktorých slová hladievali.dcéra Eva a vnuk Martin


Ohodnoťte článok: