POĎAKOVANIE

November 2001 / Prečítané 1832 krát
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 3. októbra 2001 rozlúčiť s naším drahým zosnulým MICHALOM DUBEKOM. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Ohodnoťte článok: