BLAHOŽELÁME

November 2001 / Prečítané 2092 krát

Dňa 7.12. 2001 oslávi svoje životné jubileum 75 rokov
MÁRIA GOLJEROVÁ
z Pezinka.
Veľa zdravia, štastia a rodinnej pohody jej zo srdca želajú manžel a deti s rodinami.
Ži nám v zdraví ešte dlhé roky.

Dňa 18.12. 2001 oslávi 65 rokov naša milá mamička, babička
MÁRIA ŠKRÍPOVÁ
z Pezinka - Grinavy.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania
jej zo srdca prajú synovia Jozef a František s rodinami,
vnučka Andrea ďakuje babke za výchovu a starostlivosť.