Vznikla komunitná nadácia REVIA

November 2001 / Prečítané 2006 krát

  

   Pezinčania sa už iste v priebehu uplynulých piatich rokov stretli s názvom komunitného združenia SAMI-SEBE. V septembri toto združenie zaniklo, kontinuálne naň nadviazala Malokarpatská komunitná nadácia REVIA. Nadácia sídli v Pezinku, s pôsobnosťou pre mestá a obce regiónu Malokarpatskej vínnej cesty.
REVIA je verejnoprospešná nezisková mimovládna organizácia, ktorá je nezávislá a samosprávna.
Vytvára stály základný majetok pre súčasné i budúce potreby regiónu. Cieľom komunitnej nadácie je skvalitňovať život obyvateľov, posilňovať sociálny kapitál - spájať nápady, energiu a finančné prostriedky regiónu a kultivovať darcovské a dobročinné postoje.
Nadácia spravuje finančné prostriedky pozostávajúce z darov fyzických a právnických osôb. Z výnosov sú financované programy a činnosť nadácie v oblastiach sociálnej, kultúrnej, športovej, environmentálnej, mládežníckej, sídliskovej a i.
Nadácia na komunikáciu s verejnosťou vydáva svoj časopis Pezinské okno.
REVIA, Malokarpatská komunitná nadácia sa zapojila do programu TVOJA ZEM. Vďaka nemu môže získať jeden milión korún, podmienkou však je, že sa jej podarí vyzbierať od miestnych darcov (rodiny, jednotlivci, firmy) do 31.3. 2002 taktiež 1 milión Sk. Doteraz disponuje s finančnými darmi v sume vyše 500 tisíc korún. Darovať môžete priamo na č. účtu 4040166804/3100 (Ľudová banka). Ak máte záujem o ďalšie informácie tieto vám poskytnú na adrese REVIA, Malokarpatská komunitná nadácia, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033/641 2550, 0905 972 305.


Ohodnoťte článok: