PREŽIME ZIMU BEZ NÁSLEDKOV

November 2001 / Prečítané 2081 krát
Čo nevidieť nás navštívi zima, pravdepodobne s obvyklými vrtochmi - poľadovicou a so snehom. Tieto nám dokážu narobiť nemálo starostí, preto je dôležité pripraviť sa na ne.
Firme Petmas, ktorá zabezpečuje v našom meste zimnú údržbu, prináleží odhŕňanie snehu a vykonávanie posypov na zľadovatených miestnych komunikáciach. Ako nás informoval riaditeľ Ing. Peter Mašura, na zimu sú pripravení, od 15. novembra už idú podľa harmonogramu zimnej údržby. Pokiaľ nepríde k nejakým extrémom, mali by práce zvládnuť bez väčších problémov. Majú k tomu dosť svojich mechanizmov i ľudí na nutné ručné práce.
Bez povinností nie sú ale ani majitelia nehnuteľností, či ich užívatelia, ktorí sa musia v zmysle platného VZN č. 7/98 postarať o odhŕňanie snehu a schodnosť chodníka priľahlého k ich objektu či pozemku. Tieto práce treba robiť vždy včas, aby nedošlo k úrazom chodcov. Veľmi dôležité je to najmä v centre mesta pred obchodnými a kancelárskymi prevádzkami, kde sa pohybuje najviac ľudí.
Tiež vodičov motorových vozidiel by sme chceli požiadať, aby počas kalamity neparkovali obojstranne na sídliskových komunikáciach, čím sa zamedzuje prístup väčších mechanizmov, ktoré pri údržbe používa Petmas.
Len spoločným úsilím môžeme prispieť k tomu, že zimné nástrahy prežijeme bez väčších komplikácií, a hlavne bez ujmy na zdraví.

obr16.jpg (13085 bytes) Jeseň je obdobím zberu úrody. "Takáto mrkva sa urodila v našej záhrade" - vraví trojročný Danko Matejovič, vnuk Viliama Pavelku z Cajlanskej ulice.

Ohodnoťte článok: