Navštivili nás

November 2001 / Prečítané 1466 krát
 • 15.10. rokoval primátor Ivan Pessel s riaditeľom Polikliniky Petrom Nagyom o jej privatizácii;
 • 15.10. rokoval primátor so zástupcami PKB o možnosti využitia ich nových bankvých produktov pre mesto;
 • 15.10. prijal primátor zástupcov Tatra banky ohľadne využitia ich nových služieb;
 • 15.10. vyhlásil primátor výsledky ankety Suvenír Pezinka;
 • 16.-17.10. prijal primátor delegáciu z Mladej Boleslavi;
 • 22.10. rokoval primátor so starostom obce Limbach Vladimírom Hrašnom o podmienkach poskytnutia záruky na úver;
 • 22.10. viedol primátor výročné rokovanie so zmluvným partnerom firmou Petmas;
 • 22.10. rokoval primátor s Dr. Hasenom a Petrom Nagyom o ohľadne možnosti odštátňovania zdravotníckych služieb;
 • 23.10. rokoval primátor s Olegom Leontievom z firmy Kovoprojekta ekologické stavby vo veci odpadového hospodárstva;
 • 24.10. viedol primátor internú poradu zapisovateliek komisíí pre voľby do vyšších územných celkov;
 • 30.10. rokoval zástupca primátora Oliver Solga s riaditeľkou Kultúrneho centra a riaditeľkou Galérie z Mladej Boleslavi;
 • 5.11. rokoval primátor so Zoltánom Raškom (Unicostav) a Pavlom Skovajsom (Portik) ohľadne rekonštrukcie Starej radnice;
 • 5.11. rokoval primátor na Krajskej prokuratúre vo veci nájomných vzťahov Okresnej prokuratúry;
 • 5.11. viedol primátor 1. stretnutie s členmi komisií pre voľby do vyšších územných celkov.

Ohodnoťte článok: