Požiadavky na príspevky najneskôr do 28. febuára

November 2001 / Prečítané 1603 krát
   Vzhľadom na prípravu nového rozpočtu na rok 2002, vyzývame žiadateľov o príspevky z fondov mesta na podanie svojich žiadostí. Termín na podanie žiadostí je najneskôr do 28.2.2002. Žiadosti posúdi príslušná komisia (kultúry alebo športu) a potom sa rozhodne o výške a použití príspevku.
Zároveň chceme upozorniť, že 28. február je aj posledný termín na podanie žiadostí o grant určený na rozvoj kolektívneho mládežníckeho športu - basketbalu, futbalu, hádzanej a volejbalu. Svoje žiadosti adresujte na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne osobne doručte do podateľne mestského úradu.

Ohodnoťte článok: