Mestské zastupiteľstvo v decembri

November 2001 / Prečítané 1921 krát
Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 13. decembra. Poslanci budú prerokúvať: rozpočet mesta na rok 2002, osobitné ekonomické zámery, plán tvorby a čerpania fondov na rok 2002, VZN o dani z nehnuteľnosti, kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky v roku 2002, vyhodnotenie činnosti orgánov mesta, plán práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady na budúci rok. Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke MsZ na Štefánikovej ulici o 8.30 h.

Ohodnoťte článok: