Pezinok má 21082 obyvateľov

November 2001 / Prečítané 1615 krát
Z Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave sme získali niektoré údaje z oficiálnych výsledkov Sčítania obyvateľov 2001 za mesto Pezinok.
Počet obyvateľov k 26.5. 2001 bol 21 082 osôb, z toho bolo 10 224 mužov (48 percent) a 10 858 žien (52 percent).
Členenie podľa hlavných vekových skupín:

  deti 0-14 rokov - 3662 (17,4 percenta)
  muži 15-59 rokov - 7067 (33,5 percenta)
  ženy 15-54 ročné - 6819 (32,3 percenta)
  muži 60 a viac rokov - 1010 (4,8 percenta)
  ženy 55 a viac rokov - 1985 (9,4 percenta)
  nezistený vek - 539

Ako nám oznámil vedúci oddelenia informačných služieb KS ŠÚ SR v Bratislave Bohuš Gryga, rozsiahlejší súbor dát za celý kraj, v členení podľa okresov a v ďalšej fáze i podľa obcí a miest, vydajú do konca tohto roka, prípadne v 1.štvrťroku 2002.
Podrobnejšie analýzy zo sčítania prinesieme po získaní ďalších údajov.


Ohodnoťte článok: