Zámocký park - pľúca mesta

Ing. Miloš Bačák / Október 2001 / Prečítané 4237 krát

   Máloktoré slovenské mesto má vo svojom centre taký veľký a krásny park ako Pezinok. Rozprestiera sa na ploche šiestich hektárov. V súčasnosti sa v ňom nachádza 1118 stromov. Najviac je jaseňov, javorov, borovíc, jelší a líp. Z exotických druhov sa tu vyskytujú magnólie, gledíčije, katalpy, platany a iné. Je tu 3360 m2 krov, z ktorých najviac sú zastúpené tis obyčajný, baza čierna, tavolník van Houtteho, brest habrolistý, pajazmín vencový.
V minulosti sa výsadba sústredila najmä na ihličnany. V roku 1999 sa uskutočnilo komplexné čistenie jazera (rozloha asi 8 árov), pričom každý rok sa robí čiastkové čistenie. V rokoch 1999-2000 odborná firma ošetrila 165 stromov, čo si vyžiadalo náklady 400 tisíc korún.
Posledné zásahy v Zámockom parku sa sústredili na zdravotný výrub, aby nedochádzalo k ohrozovaniu návštevníkov a majetku. V súčasnosti sa spracúva odborný posudok Zhodnotenie zdravotného stavu drevín. Na základe tohto posudku bude možné navrhnúť sadovnícke úpravy (výruby, dosadby) pri plánovanej rekonštrukcii parku.

   V Zámockom parku je 242 jaseňov štíhlych, 229 javorov mliečnych, 155 javorov poľných, 84 borovíc čiernych, 47 jelší lepkavých, 29 líp malolistých, 28 líp veľkolistých, 28 smrekov pichľavých, 27 pagaštanov a iné. Z krov sú zastúpené tis obyčajný 1123 m2, baza čierna 307 m2, tavolník van Houtteho 261 m2, brest habrolistý 230 m2, pajasmín vencový 186 m2.

   Zámocký park je pôvodne vybudovaný v anglickom štýle. Je dominantou mesta a je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Je výnimočný svojim urbanistickým, spoločenským a enviromentálnym významom. Ako biocentrum je dôležitým mestotvorným historickým prvkom, s mimoriadnou hygienickou ochranou a estetickou funkciou. Denne je cieľom mnohých
návštevníkov, od mamičiek s deťmi až po ľudí v pokročilom veku, ktorí si sem prichádzajú oddýchnuť. Ako celok predstavuje obrovskú listovú plochu, ktorá je bezpochyby najväčším producentom kyslíka na území mesta.