Navštívili sme

Október 2001 / Prečítané 2201 krát
 • 18.9. sa zúčastnil primátor Ivan Pessel na otvorení internetovej kaviarne v Malokarpatskej knižnici v Pezinku;
 • 19.9. sa zúčastnil primátor vo Svätom Jure na slávnostnom otvorení značenia Malokarpatskej vínnej cesty;
 • 19.9. bol viceprimátor Oliver Solga hosťom relácie Téma v TV Pezinok;
 • 20.9. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na vernisážach piatich výstav otvorených v rámci Vinobrania v Pezinku;
 • 20.9. sa zúčastnili primátor a prednosta MsÚ Ladislav Šafár na oslavách 50. výročia SOU na Štefánikovej ulici;
 • 24.9. rokoval viceprimátor s veľvyslankyňou Slovinskej republiky;
 • 24.9. sa zúčastnil primátor na Ministerstve hospodárstva na zasadnutí komisie pre udeľovanie grantov na podporu cestovného ruchu;
 • 26.9. rokoval primátor na Okresnej prokuratúre o doriešení vzájomných vzťahov v objekte mesta;
 • 26.9. sa zúčastnil primátor na kontrolnom dni na rekonštrukcii Starej radnice;
 • 26.9. rokoval primátor na Štátnom fonde životného prostredia ohľadne dotácie pre mesto Pezinok;
 • 27.9. sa zúčastnil primátor v Kultúrnom centre na verejnej diskusii na tému skládky odpadov v Pezinku;
 • 28.9. sa zúčastnili primátor a prednosta MsÚ na ukončení činnosti vojenskej brigády;
 • 2.-5.10. navštívil primátor partnerské mesto Mladá Boleslav v súvislosti so 100. výročím tamojšej mestskej knižnice;
 • 6.10. prijal zástupca primátora 100-ročnú jubilantku Brigitu Čechovú
 • 8.10. sa zúčastnil primátor na Ministerstve hospodárstva na zasadnutí hodnotiacej komisie pre udeľovanie grantov na podporu cestovného ruchu;
 • 9.10. sa zúčastnil prednosta MsÚ na školení k zákonu o verejnej službe;
 • 10.10. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora v Kultúrnom centre na slávnostnej prezentácii novej knižky Dr. Júliusa Dubovského Akcia rehoľníčky;
 • 10.10. bol primátor hosťom relácie Téma v TV Pezinok;
 • 13.10. zástupca primátora otvoril v Kultúrnom centre 27. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže Pezinský strapec;
 • 15.10. sa zúčastnil primátor na rokovaní v Podniku bytových služieb s.r.o. Pezinok o príprave rozpočtu na rok 2002;
 • 15.10. sa zúčastnil primátor na slávnostnom vyhlásení výsledkov 5. ročníka súťaže Suvenír Pezinka 2001;
 • 18.10. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora v Bratislave na vernisáži výstavy Štefana Prokopa.