Spomienka na sochára Štefana Prokopa

OSA / September 2001 / Prečítané 1816 krát

   Práve v čase, keď deň sa kráti a vinice sa odievajú do farieb jesene spomíname na človeka, ktorému osud nedoprial vydať celú úrodu svojho tvorivého talentu, spomíname na vynikajúceho sochára a priateľa Štefana Prokopa, ktorý by sa práve v tomto čase bol dožil svojich 60-tich narodenín.
Napriek tomu, že jeho tvorba nebola zavŕšená, predsa len môžeme konštatovať, že sme mali možnosť byť v blízkosti umelca, ktorý sa významnou mierou zapísal do dejín slovenského sochárstva. Bol osobnosťou, akých je dnes málo a veľmi intenzívne si uvedomujeme ako nám chýbajú. A to nielen kvalitou svojho diela, ale aj občianskými postojmi, statočnosťou s akou vzdoroval vtedajšiemu totalitnému režimu a najmä ľudskosťou. Jeho sochy, reliéfy a kresby zostanú, tak ako jeho život natrvalo zviazané s našim mestom a jeho tvár sa bude vždy vybavovať v našich spomienkach.
V októbri tohoto roku pripravuje Mestská galéria v Mirbachovom paláci v Bratislave spomienkovú výstavu jeho tvorby, spolu s publikáciou a ďalšími sprievodnými podujatiami.


Ohodnoťte článok: