SPOMÍNAME

September 2001 / Prečítané 2103 krát

Dňa 24.9.2001 to bude 20 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel a starostlivý otec
RUDOLF GAJDOŠÍK
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta, dcéry s rodinami a vnúčatá

Dňa 11. septembra 2001 sme si pripomenuli 10. výročie od tragickej smrti manžela a otca
JOZEFA  JEŽOVIČA
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a dcéra

Dňa 7.10. 2001 uplynie rok čo nás opustil manžel a otec
FRANTIŠEK FRAŇO
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú
Manželka a deti

Dňa 10.8. 2001 vyhasol život našej drahej mamy
MÁRIE KOVANIČOVEJ
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste i za sústratné telegramy. Ďakujeme za zmiernenie žiaľu v našej veľkej životnej bolesti, za kvetinové dary, za prejavy hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad úmrtím našej mamy.


Dňa 12.8. 2001 sme si v žiali pripomenuli 10. výročie od rozlúčky nášho drahého otca
MICHALA KOVANIČA
Venujte im prosím spolu s nami tichú spomienku.
Syn Stanislav, dcéry Darina
a Saša s rodinami

Dňa 30. augusta 2001 zomrel
VLADIMÍR SLABEJ,
narodený v roku 1940 v Pezinku.
Pochovaný bol v Denveri, USA. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: