Termín volieb do VUC je známy

redakcia / September 2001 / Prečítané 2040 krát
Predseda Národnej rady SR vyhlásil na sobotu 1. decembra 2001 voľby do orgánov vyšších územných celkov (VÚC). Občania budú voliť 401 regionálnych poslancov a osem predsedov samosprávnych celkov.
Kandidačné listiny predkladajú politické strany a nezávislí kandidáti. Podporu nezávislému kandidátovi na poslanca musí svojim podpisom potvrdiť 400 občanov. Voliť sa bude väčšinovým systémom v jedno alebo viacmandátových obvodoch, ktorých je na území Slovenska 79.
Predsedovia VÚC sa budú voliť dvojkolovo. Politická strana môže na kandidačnej listine uviesť iba jedného kandidáta a nezávislý kandidát musí predložiť petíciu s podpismi 1000 voličov VÚC. V prvom kole bude zvolený len ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak ich nezískal nik, do druhého kola o dva týždne postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali najviac platných hlasov. Zvolený je kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov.

Ohodnoťte článok: