Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / September 2001 / Prečítané 1736 krát
 • 16.7. sa zúčastnil primátor na rokovaní s Vojenským projektovým ústavom o projektovej príprave sídliska IBV Rozálka;
 • 16.7. rokoval primátor v Bratislave v republikovom sídle Unicef o spolupráci s mestom;
 • 19.7. sa zúčastnil primátor na slávnostnom otvorení expozitúry Prvej komunálnej banky v Pezinku;
 • 20.7. rokoval primátor v Modre vo veci transformácie ZsVAK;
 • 25.7. sa zúčastnili primátor so zástupcom na kontrolnom dni na Starej radnici;
 • 30.7. sa zúčastnil primátor na MH SR v Bratislave na zasadnutí hodnotiacej komisie Pilotnej grantovej schémy;
 • 31.7. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na zasadnutí komisie na výber nájomníkov obchodných priestorov v Starej radnici;
 • 1.8. sa zúčastnili primátor so zástupcom na veľkom kontrolnom dni na Starej radnici;
 • 1.8. rokoval primátor na Obecnom úrade v Limbachu o otázkach pomoci mesta pri rekonštrukcii ČOV Limbach;
 • 9.8. navštívil zástupca primátora Mladú Boleslav, kde rokoval o kultúrnej spolupráci partnerských miest;
 • 18.8. zástupca primátora sa zúčastnil na otvorení Pezinského Permoníka a banského náučného chodníka a pokrstil spolu s riaditeľkou Kultúrneho centra publikáciu Dejiny baníctva v Malých Karpatoch;
 • 20.8. sa zúčastnili zástupca primátora a prednosta Mestského úradu Ladislav Šafár na recepcii pri príležitosti štátneho sviatku Maďarskej republiky;
 • 20.8. sa zúčastnil primátor na zasadnutí výberovej komisie na udelenie grantov v rámci Pilotnej grantovej schémy na podporu cestovného ruchu;
 • 21.-24.8. zastupoval primátor mesto v opakovanom tendri na výber dodávateľa rekonštrukcie tepelného hospodárstva financovaného z prostriedkov Phare;
 • 22.8. sa zúčastnil zástupca primátora na výberovom konaní na obsadenie nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici;
 • 23.8. primátor a zástupca primátora sa zúčastnili na zasadnutiach dozorných rád PBS s.r.o. a Televízie Pezinok s.r.o.;
 • 26.8. bol zástupca primátora členom poroty festivalu dychových hudieb Dychovky v preši, zúčastnil sa tiež na jeho slávnostnom otvorení, záverečnom vyhodnotení a prijal na Mestskom úrade zahraničných účastníkov festivalu;
 • 28.8. sa zúčastnil zástupca primátora v komisii pre výber záujemcov o umiestnenie zábavných atrakcií počas Vinobrania;
 • 28.8. sa zúčastnili primátor s prednostom Mestského úradu na oslavách 57. výročia SNP a dňa Ústavy SR;
 • 4.9. viedol primátor zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu vo Svätom Jure;
 • 5.9. sa zúčastnili primátor so zástupcom na kontrolnom dni na Starej radnici;
 • 5.9. sa zúčastnil primátor vo Svätom Jure na pracovnom rokovaní o príprave na otvorenie Malokarpatskej vínnej cesty;
 • 7.9. viedol primátor delegáciu mesta na celoslovenských baníckych slávnostiach Salamander v Banskej Štiavnici;
 • 11.9. viedol primátor delegáciu zástupcov mesta na rokovaní s veľvyslancom SR vo Viedni o príprave prezentácie mesta a regiónu vo Viedni;
 • 11. - 12.9. navštívil zástupca primátora partnerské mesto Mladá Boleslav s cieľom konzultovať podujatia v rámci kultúrnej výmeny;
 • 13.9. viedol primátor tlačovú poradu k Vinobraniu, otvoreniu Malokarpatskej vínnej cesty a Týždňu Neusiedl am See v Pezinku.

Ohodnoťte článok: