Finančné príspevky mládežníckemu športu

September 2001 / Prečítané 1902 krát
Na návrh Komisie športu a mládeže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku grantovú podporu pre kolektívy mládežníckeho športu na rok 2001 v odvetviach basketbal, futbal, hádzaná a volejbal.
Kľúčom pre určenie výšky podpory bol počet mládežníckych družstiev. Finančné príspevky boli stanovené v týchto sumách:
Volejbal - VTC Pezinok (4 družstvá) - 65 tisíc Sk
Basketbal - BK Pezinok (4 družstvá) - 65 tisíc Sk
Hádzaná - ŠK Agrokarpaty (3 družstvá) - 50 tisíc Sk
Futbal - PŠC Pezinok (4 družstvá) - 80 tisíc Sk
Futbal - Baník Pezinok (2 družstvá) - 40 + 10 tisíc Sk
Medzi týmito klubmi nefiguruje FC Grinava, ktorý sa v stanovenom čase o prostriedky z fondu neuchádzal.

Ohodnoťte článok: