Mestská rada v októbri

September 2001 / Prečítané 1816 krát
V súlade s celoročným plánom sa najbližšie zasadnutie Mestskej rady uskutoční 25. októbra. V programe rokovania je informácia o plnení rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2001, novela rozpočtu na rok 2001, informácia o príprave rozpočtu na rok 2002, správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálného odpadu a iné.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva s rovnakým programom sa bude konať vo štvrtok 8. novembra.

Ohodnoťte článok: