JAZYKOVÉ KURZY

August 2001 / Prečítané 1826 krát
Kurzy anglického, nemeckého a talianskeho jazyka pre dospelých organizuje Mgr. Viola Nováková na Fándlyho škole Pezinok. 2 hod. týždenne celý školský rok 2001-2002, poplatok za hodinu je 30,- Sk. Otvorenie kurzov: 11.9. 2001 o 18.00 hod. v škole na Fándlyho ul. Informácie: Obrancov mieru 15, 902 01 Pezinok, č.t. 033/641 13 11, 0905 662 504.

Ohodnoťte článok: