SPOMÍNAME

August 2001 / Prečítané 2310 krát

Dňa 28.8. 2001 uplynie rok čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko PETER NOGA
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Manželka, synovia s rodinami a mama

Dňa 22.8. 2001 uplynul rok, čo nás vo veku 65 rokov opustila mama a babka ZITA DUBEKOVÁ
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 2.9. 2001 si pripomenieme 30. výročie úmrtia manžela, otca a dedka  JOZEFA KRAUPU
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: