MESTO PEZINOK Verejná vyhláška

Ing. Ivan Pessel / August 2001 / Prečítané 1646 krát
  V zmysle § 3 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna dňom 13. augusta 2001 do odvolania vyhlasujem ZÁKAZ VSTUPU ako i ZÁKAZ VJAZDU motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku.
Zákaz sa nevzťahuje na vlastníkov, správcov alebo nájomcov resp. obhospo- dárovateľov vinohradov alebo ich pracovníkov.
Nedodržanie tohto zákazu je sankcionovateľné podľa osobitných predpisov (§ 46, § 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch alebo § 13 a zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel).


Ohodnoťte článok: