PRIATEĽSKÉ KONTAKTY GYMNÁZIÍ

PhDr. Ľubomíra Miháliková / August 2001 / Prečítané 2152 krát
Pred ukončením školského roka na pôde Gymmnázia v Pezinku sme privítali milých hostí, kolegov a niekoľkých rodičov z pôvabného rakúskeho mesta Wiener Neustadt. Naši hostia sa už desiaty rok podieľajú na aktívnej spolupráci a vzájomných kontaktoch oboch gymnázií.

O prvé snahy vyvinúť spoluprácu sa pričinili prof. Adámková, ktorá vyučovala v tom čase nemecký jazyk na Gymnáziu v Pezinku a Dr. B. Stachel, riaditeľ Gymnázia vo Wiener Neustadte, ktorý s nadšením privítal záujem o skontaktovanie. Na prvej návšteve v rakúskom meste sa zúčastnilo vtedajšie vedenie Gymnázia v Pezinku Dr. Jozef Mruškovič, RNDr. Alžbeta Vodová, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou nášho Gymnázia a Rudolf Krasula.
Už prvé stretnutie predznamenal prísľub úspešných nápadov a od nápadov bol už len krôčik k realizácii. A tak sa uskutočnili vzájomné návštevy a výmenné zájazdy, a ďalšie roky len utvrdzovali obe strany, že je dobré poznať aj to, čo sa deje u susedov, keďže si máme čo povedať. Ďalšie roky priateľstva gymnázií znamenali už konkrétne dohody o týždenných výmenných pobytoch detí v rodinách. V priebehu ďalších rokov sa uskutočnili aj kratšie pobyty. Rakúski priatelia prejavili záujem pri prehliadke historických pamiatok našich miest. S veľkou pozornosťou a záujmom sa zúčastnili na prehliadke pezinských kostolov. Prednedávnom si prezreli i okolité mestá Trnavu, Bratislavu i Piešťany.
Formy spolupráce sa v priebehu desiatich rokov obohacovali aj o iné nápady. K úspešným a vyhľadávaným akciám patria splavy na Malom Dunaji. Na tieto zážitky sa vari najlepšie spomína. Ďalej to boli aj lyžiarske kurzy, kde sa stretli žiaci spriatelených gymnázií. V posledných rokoch sa obe gymnáziá dohodli na spoločných projektoch ako napríklad Vínna cesta a vinohradníctvo v Dolnom Rakúsku.
K zážitkom, na ktoré iste radi spomínajú naši pedagógovia patrí účasť na vyučovaní, keď sme sa mohli na hodinách nemčiny, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy či geografie pozrieť, ako pôsobia naši kolegovia v Rakúsku. Podnetné boli kreatívne nápady hlavne v tzv. neklasifikovaných predmetoch. K nezabudnuteľným zážitkom a tiež darčekom pre maturantov, ktorí chcú maturovať z nemeckého jazyka, sú plánované a už úspešne vyskúšané týždňové pobyty.
Desaťročné priateľstvo medzi Gymnáziom vo Wiener Neustadte a Gymnáziom v Pezinku dokazuje, že dobré snahy a úsilie vedenia škôl a rady rodičov, ktorí presadzujú a podporujú, tieto aktivity, slúžia dobrému cieľu. Vzájomné spoznávanie znamená aj povzbudenie ale i prebudenie záujmov o čosi nové a nepoznané.
Tak aj tohtoročné, jubilejné desiate stretnutie priateľov, kolegov z rakúskeho Gymnázia vo Wiener Neustadte a Gymnázia v Pezinku patrilo vďaka organizátorom k vydareným stretnutiam.

Ohodnoťte článok: