Cajlané oslávia 10. výročie

František Féder / August 2001 / Prečítané 2971 krát
Ľudová hudba má v živote ľudí v malokarpatskom regióne, už po mnoho generácií, dôležité miesto. Zasiala v tomto kúte našej vlasti tradície, ktoré nesmú zaniknúť. Stále sa tu objavuje mladá krv, ktorá má silu nielen ich udržať ale i naďalej rozvíjať. Tak je to i u nás v Pezinku, kde vyrástlo veľa muzikantov, ale najviac dychovkárov. Veď, máloktoré mestečko na Slovensku je známe tromi dychovými hudbami ako Pezinok (Grinavanka 80-ročná, Pezinčanka 18-ročná, Cajlané 10-ročná).
Dôkazom sú pravidelné každoročné programy v rámci dychovkového žánru, napríklad F.F.D.H., krajské súťaže, známy Pezinský škopek a tohto roku prvý raz
medzinárodný súťažný festival dychových hudieb Dychovky v preši. Hlavným cieľom tohto festivalu je rozvíjanie hudobnej tradície a medzinárodnej spolupráce, prehlbovanie tvorivej schopnosti autorov a výkonných umelcov ako i pestovanie hrdosti na ľudovú kultúru a vedenie mladej generácie ku skutočným hodnotám hudobnej kultúry. Nechceme, aby sa z nášho mesta a mladej generácie vytratil vzťah k ľudovej piesni a dychovej hudbe.
Hlavnými organizátormi festivalu Dychovky v preši je Kultúrne centrum Pezinok a dychová hudba Cajlané. Táto v rámci tohto festivalu oslávi 10. výročie svojho vzniku (13.8. 1991) a 5. výročie založenia svojho FANKLUB-u. CAJLANÉ, najmladšia dychová hudba v Pezinku, si už získala stálych priaznivcov. Podarilo sa jej, ako prvej na Slovensku, založiť vlastný FANKLUB dychovkárov, ktorý má už vyše stovky registrovaných členov. Je to dychová hudba, ktorá združuje mladých ľudí nielen z Pezinka a Cajly, ale aj z celého okolia. Pravidelne účinkuje na rôznych súťažiach a festivaloch, kde si získala veľa priaznivcov a viacero ocenení. Viackrát zvíťazila na okresných súťažiach, zúčastnila sa na XIII. ročníku súťaže MDH v Lednických Rovniach (Cena za najlepšie odohranú skladbu). Tohto roku v júni na XVI. ročníku v Lednických Rovniach sa za veľkej konkurencie prebojovala do zlatého pásma s počtom bodov 84.
   Niekoľkokrát účinkovala v zahraničí - v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku a v Čechách. Podieľala sa na vzniku súťaže dychových hudieb Pezinský škopek. Viackrát stála na pódiu so známymi dychovými hudbami - Moravanka, Mistříňanka, Tufaranka, Moravienka, Gloria. Dychová hudba Cajlané má za sebou i vlastné programy v STV. V repertoári kapely sú skladby z vlastnej autorskej dielne, úpravy ľudových piesní i modernejšie ladený repertoár. Je členom Združenia dychových hudieb Slovenska a Klubu přátel dechovky v Čechách. Má družobné kontakty s moravskou - Dambořankou, i hudbami v Neusiedl am See v Rakúsku a v Mosonmagyaróvári v Maďarsku. Veľmi úzko spolupracuje s hudobnými skladateľmi z Moravy, ktorí sa venujú dychovej hudbe (Smíšovský, Gurský, Maňas, Procházka, Konečný).
Veľa voľného času venujeme na nácviky i vystúpenia a na organizovanie podobných podujatí, ako bude práve tohtoročný súťažný festival Dychovky v preši v nedeľu 26. augusta na nádvorí Zámku.

   Na festivale sa zúčastní sedem hudieb zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Po súťažnej časti festivalu sa bude konať tradičná veselica, na ktorej budú až do polnoci do tanca a na počúvanie striedavo vyhrávať Stříbrňanka, Vištučanka a Májovanka.
Hudba je fenomén, ktorý spája ľudí rôznych jazykov, kultúr, rás či náboženstva. Hudba je liek, ktorý nám pomáha v utrpení, sprevádza nás od kolísky až po posledné chvíle života. Festivaly dychových hudieb v Pezinku majú svoju tradíciu, svoje čaro, ktoré napĺňa šťastím nielen poslucháčov ale i účastníkov a organizátorov. Prvý ročník medzinárodného súťažného festivalu Dychovky v preši iste prinesie všetkým nezabudnuteľné zážitky a prostredníctvom tónov dychovej hudby prispeje k porozumeniu všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnia.


Program súťaže 26.8. Koncerty:

14.00 hod. Pochod všetkých dychoviek s mažoretkami z DK do Zámku
14.15 hod. DH Vištučanka
14.45 hod. DH Dubovanka
15.15 hod. DH Textlanka
15.45 hod. DH Rakúsko
16.15 hod. DH Májovanka
16.45 hod. DH Stříbrňanka
17.15 hod. DH Cajlané

Koncerty sa budú konať na nádvorí Zámku, v prípade nepriaznivého počasia v Dome kultúry.
V dopoludňajších hodinách pred súťažou budú niektoré dychovky koncertovať na Radničnom námestí, pred DK a v parku.


Ohodnoťte článok: