Polročné plnenie mestského rozpočtu

August 2001 / Prečítané 1546 krát
Schválený rozpočet mesta ráta s celkovými príjmami 148 815 tisíc Sk a výdavkami 156 336 tisíc Sk. Deficit rozpočtu v sume 7 521 tisíc Sk je čiastočne krytý prebytkom hospodá-renia z minulého roku (5 437 tisíc).
Za I. polrok 2001 bola príjmová časť plnená na 40 percent, čo predstavuje sumu 59 235 tisíc Sk. Vo verejnosprávnych príjmoch je plnenie 58 perc. (38 889 tisíc), kapitálových príjmoch 65 perc. (15 155 tisíc) a prevodoch z fondov 9 perc. (5 191 tisíc).
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je 36 percent (56 536 tisíc Sk). Verejnosprávne (neinvestičné) výdavky boli plnené na 44 percent (30 813 tisíc Sk), investičné výdavky na údržbu a splátky 53 percent (6 423 tisíc), výdavky na nové investície na 15 percent (8 690 tisíc) a prevody do fondov na 73 percent (10 610 tisíc).

Ohodnoťte článok: