Hotel GRAND pre predajom

August 2001 / Prečítané 2526 krát
   V zmysle zákona číslo 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciam sa redakcia Pezinčana 1.8. 2001 obrátila na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR so žiadosťou o poskytnutie informácie, kedy sa už konečne dorieši záležitosť hotela Grand v Pezinku.
   Pracovníčka ministerstva Petra Petríková nám listom zo dňa 13.8. 2001 oznámila, že po vypracovaní znaleckého posudku bola informácia o predaji 8. augusta 2001 uverejnená v denníku Práca. Cena hotela je podľa znaleckého posudku 4 637 000 Sk s tým, že je možné zaslať žiadosť o kúpu s ponukou ceny do 14 dní od uverejnenia v tlači. Po uplynutí tohto termínu komisia pre transformáciu majetku na svojom zasadnutí vyberie záujemcu o kúpu hotela, a keď ho schváli ministerka, môže sa predaj uskutočniť.
Verme, že záležitosť predaja hotela sa už nebude predlžovať a nový majiteľ toto prepotrebné zariadenie v dohľadnom čase aj zrekonštruuje a sprevádzkuje.

Ohodnoťte článok: