TV PEZINOK, s.r.o.

TV / August 2001 / Prečítané 1668 krát

Holubyho 42, 902 01 Pezinok
tel./fax: 033/641 2950
e-mail: tvpezinok@nextra.sk
   TV PEZINOK vysiela od októbra 1998, keď bola zo začiatku šírená pre vyše 4000 domácností v káblovom rozvode v Pezinku. Od začiatku svojej činnosti sa TV PEZINOK stala významným prvkom na lokálnom mediálnom trhu a v súčasnosti je pre občanov regiónu takpovediac už neodmysliteľnou súčasťou domácností. Navyše, naša televízia získala licenciu na terestriálne vysielanie (klasické vysielanie šírené éterom - 55. kanál), čím sa televízny signál dostáva nielen do káblových rozvodov, ale i do všetkých domácností, ktoré káblovou prípojkou nedisponujú. Od júna 2001 sme takto naše vysielanie rozšírili okrem územia Pezinka aj do Modry, Viničného, Limbachu, Chorvátskeho i Slovenského Grobu, Šenkvíc, Vinosa-dov... V súčasnosti naše vysielanie pokrýva aglomeráciu, ktorá má okolo 40 000 obyvateľov. Je to teritórium s akčným rádiom asi 10 km v okruhu od mesta Pezinok. Komerčne zaujímavou je aj výhodná poloha mesta (20 km od Bratislavy), podpora rozvoja podnikateľských aktivít v meste, vysoká sledovanosť nášho vysielania, čo dokazujú nielen ohlasy divákov, ale aj prieskumy sledovanosti  lokálnych televízií. Podľa kritéria "sledoval lokálnu TV stanicu za posledných 14 dní" TV Pezinok sledovalo 75 percent z tých, ktorí môžu prijímať pezinské lokálne vysielanie (zdroj AISA), čím sa TV PEZINOK radí medzi najefektívnejšie lokálne televízie.
Televízia významnou mierou prispieva k vyššej informovanosti obyvateľov, k rozvoju mesta a regiónu. V súčasnosti je už nepochybne najvýznamnejším regionálnym médiom, ktoré predstavuje nielen každodenný zdroj informácií pre občanov, ale aj efektívny reklamný priestor pre podnikateľov. Vysoká sledovanosť dosahovaná dôrazom na regionálne spoločenské i kultúrne dianie, početné ocenenia našej programovej i reklamnej tvorby (hlavné ceny Spolku lokálnych televíznych staníc LOToS v kategóriach reklama, videotext a dokument ako aj ocenenia z prehliadky česko-slovenskej televíznej tvorby KAFKA 2001, členstvo v profesných spolkoch LOToS a ALTEV), audiovizuálna forma disponujúca súčasne vizuálnymi, zvukovými i textovými možnosťami prezentácie - to všetko sú faktory, ktoré hovoria v prospech našej televízie. Pre podnikateľov sme pripravili niekoľko reklamných produktov, ktoré sú diferencované podľa požiadaviek zadávateľov a požadovaného účelu.
Pri súčasnej sledovanosti a vyš-šie spomínanom pokrytí signálom je vo všeobecnosti pomer ceny reklamných produktov a počtu oslovených potencionálnych zákazníkov veľmi výhodný aj v porovnaní s inými reklamnými médiami.

Ohodnoťte článok: