Kriminalita v okrese za prvý polrok 2001

August 2001 / Prečítané 1597 krát
Za prvý polrok 2001 sa na území okresu Pezinok stalo 399 trestných činov, z ktorých polícia objasnila 220 (55,1 percent). Oproti rovnakému obdobiu minulého roku je to o 152 prípadov menej. Trestnou činnosťou bola spôsobená škoda takmer dvadsaťšesť miliónov korún.
Na úseku majetkovej kriminality bolo zaznamenaných 232 prípadov, t.j. 58,1 percenta zo všetkých spáchaných trestných činov. Objasnených bolo 70. Hmotná škoda predstavuje viac ako 25 mil. Sk. Na majetkovej kriminalite sa 55 percentami podieľajú krádeže vlámaním (127 prípadov). Páchatelia spôsobili škodu takmer 15 mil. Sk. Zameriavali sa predovšetkým na krádeže vlámaním do bytov (28), do rekreačných chát (23), do obchodov a reštaurácií (20). V 28 prípadoch boli odcudzené rôzne veci z áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížil počet vlámaní do chát, ale zvýšil sa počet vlámaní do bytov.
   Bolo odcudzených 25 motorových vozidiel, čo je o 20 menej ako v minulom roku. Štyri vozidlá sa našli. Krádežami vznikli škody vyše 19 miliónov Sk.
Medzi najzávažnejšie trestné činy patrí násilná a mravnostná kriminalita. Tu bolo zaevidovaných 54 skutkov, z toho 50 bolo objasnených. Neobjasnené zostali tri lúpežné prepadnutia. Stali sa dve vraždy a obe boli objasnené.
Z násilnej kriminality 80 percent tvorí trestná činnosť ublíženia na zdraví a násilie proti jednotlivcovi. Týmto závažným prípadom sa venuje zvýšená pozornosť. Vďaka urýchlenému vyšetrovaniu a pátraniu boli dosiahnuté pri objasňovaní dobré výsledky.
Na úseku ekonomickej kriminality bolo 17 prípadov, z toho 14 sa objasnilo. Najviac bolo trestných činov podvodu (8) a sprenevery (6).
V okrese sme zaznamenali jeden prípad znásilnenia, ktorý bol objasnený. Žiaľ organizovanou formou sa vykonáva aj trestná činnosť distribúcia a predaj drog. Drogová scéna je neustále pod dohľadom. Aj preto okres Pezinok nie je v tomto smere v Bratislavskom kraji dominantný. Na tomto úseku sa vyskytlo 10 prípadov nedovolenej výroby a držby omamných látok. Táto trestná činnosť opäť zaznamenáva stúpajúci trend, hlavne medzi konzumentmi marihuany.
Najčastejším miestom výskytu uličnej kriminality je okresné sídlo - Pezinok. Na teritóriu Pezinka bolo spáchaných 185 trestných činov, z toho 101 bolo objasnených. Priamo na ulici sa vyskytlo 51 kriminálnych skutkov.
V prvom polroku bolo vykonaných 41 kontrol v ubytovacích zariadeniach. Prevádzkovatelia boli upozornení na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 73/1995 Z.z. pri prihlasovaní cudzincov na krátkodobý pobyt. V rámci týchto represívnych opatrení bolo sedem cudzincov umiestnených do cely predbežného zaistenia za účelom zistenia totožnosti a vyhostenia z územia SR.
V hodnotenom období sa stalo 333 dopravných nehôd, čo je o 25 viac ako vlani. Pri nehodách boli tri osoby usmrtené, 20 ťažko a 38 ľahko zranených. Hmotné škody dosiahli vyše 26 miliónov korún.
Ak hodnotíme dopravno-bezpečnostnú situáciu podľa hlavných príčin, tak najpočetnejšou, ale aj najzávažnejšou príčinou dopravných nehôd je nesprávny spôsob jazdy, následkom čoho vzniklo 133 nehôd (nedodržanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom, nesprávne otáčanie a cúvanie, náhle bezdôvodné zníženie rýchlosti jazdy). Druhou najpočetnejšou príčinou je porušenie základných povinností (61) a treťou rýchlosť jazdy (43).
Alkohol u vodičov účastníkov dopravnej nehody bol zistený v 13 prípadoch. V mestách a obciach sa stalo 245 dopravných nehôd, mimo nich 88.
Jedna z vážnych dopravných nehôd sa stala v dôsledku neprimeranej rýchlosti 10. júna 2001 vo večerných hodinách na ceste III/6019 v smere z Modry na Šenkvice. Dvadsaťpäťročný vodič na vozidle Škoda 120 L pri predchádzaní iného vozidla dostal šmyk, vyšiel do priekopy, narazil do stromu a viackrát sa prevrátil. Pri nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Ohodnoťte článok: