3. september...Začína sa škola

August 2001 / Prečítané 2474 krát

   O pár dní, po dvojmesačných prázdninách, sa znova otvoria brány škôl. Do piatich pezinských základných škôl 3. septembra nastúpi 2739 žiakov.
Na štyroch našich školách po rezignácii bývalých riaditeľov dochádza k zmene na týchto postoch. Na základe výberových konaní Rady príslušných škôl tajným hlasovaním za nových riaditeľov vybrali: na ZŠ Kupeckého - Mgr. Vieru Radičovú, na ZŠ Na bielenisku - Mgr. Ľubomíra Štiglica, na ZŠ Holubyho ul. - Mgr. Soňu Strmeňovú a na ZŠ Orešie - Ing. Ľubomíra Macháčka. Všetkých vybraných uchádzačov v zmysle zákona na odporučenie RŠ akceptoval a potvrdil prednosta OkÚ.


Ohodnoťte článok: