Napísali ste nám

Vladimír Hančin, Ivan Klamo / Júl 2001 / Prečítané 2102 krát

 •    Neviem či v Pezinčanovi uverejníte moju kritiku, ale za pokus to stojí. Bývam v oblasti Kutuzovovej ulice, ktorej sa veľká pozornosť veru nevenuje. Ako by sme ani do Pezinka nepatrili. Cestná komunikácia je doteraz poľná, kanalizácia je päťdesiatročná, stále poruchová, a o plyne ani nehovorím. Výkopové práce na plyn začali v prednej časti - ale ďalej tiež bývajú rodiny. Aj mestský rozhlas je iba na Polesí, my čo bývame pri nemocnici nič nepočujeme.
                                                                 

 •    Dňa 19.6. 2001 som bol v Pezinku. Priviedol ma sem môj koníček a to je poznávanie histórie mesta, v ktorom žijem - Bratislavy. Som rád, že som sa presvedčil, že nie je celkom pravda čo sa hovorí o ľuďoch za písacími stolmi. Aspoň nie v Pe-zinku. Presvedčil som sa o tom na Mestskom úrade, kde sa ma ochotne ujal Ing. Ivan Dubek. Poskytol mi informácie, kde sa nachádza správa cintorína, redakcia Pe-zinčana a ešte k tomu mi dal mapku mesta s vyznačením, kde tieto inštitúcie sú. Podobne som pochodil aj u šéfredaktora Pezinčana. Tu som získal hľadané informácie o poručíkoví Jánovi Svetlíkovi, ktorý padol v marci 1939 pri obrane východného Slovenska. Nuž vďaka, Pezinčania, za nebyrokratický prístup k návštevníkovi vášho mesta.
                                                                             

 •    Grinavský občianský výbor informuje občanov časti Grinava, že zúženie cesty na Myslenickej ulici je v kompetencii Slovenskej správy ciest, ktorá má vykonať úpravu jazdných pruhov. Náklady na tieto práce sú asi 900 tisíc korún, čo je náročná investícia, preto môže prísť k oddialeniu jej realizácie.
  Financie na semafóry už mesto schválilo a vyčlenilo zo svojho rozpočtu a tak veríme, že v blízkej budúcnosti sa dočkáme bezpečnejšej premávky.
  Problém s dažďovou vodou na Družstevnej ulici by sa mal, podľa vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Ing. Michala Ondroviča, v týchto dňoch vyriešiť.
  Na žiadosť občanov sme navštívili stavebnú firmu pri Alpínke vo veci vykladania nebezpečného stavebného materiálu. Bola nám prisľúbená náprava.
  Osvetlenie na Oreší a pri Obchodnej akadémii i premostenie potoka pri malej škole riešime s kompetentnými orgánmi.
                                                                                   ň

 


Ohodnoťte článok: