Vyše dvesto detí v táboroch CVČ

Júl 2001 / Prečítané 2053 krát
Pravidelne každý rok Centrum voľného času v Pezinku organizuje počas letných prázdnin tábory pre deti. O tohtoročnej ponuke sme sa pozhovárali s riaditeľkou Mgr. Ľudmilou Benčúrikovou.
hry detí v prímeskom tábore• Aké typy táborov v tomto roku organizujete?
- Tak ako sa stalo už tradíciou, sú to tri typy táborov - prímestské, pobyty na území republiky a pobyty v zahraničí. Tento rok sme zabezpečili tábory pre vyše 200 detí.
• Čo je charakteristické pre prímestské tábory?
- Sú to týždenné pobyty, s rôznym zameraním. V tomto roku máme tri turnusy po 30 detí. Sú zamerané na turistiku a šport, pobyt v prírode a na techniku. Deti sú u nás v celodennej starostlivosti od pondelka do piatka, rodičia ich ráno privedú a navečer zoberú domov. Každý deň sú na výlete, len v prípadoch veľmi nepriaznivého počasia sú v priestoroch centra. Celodennú starostlivosť, vrátane teplého obeda, im poskytujeme ozaj za ľudové ceny - za 450 Sk. O tento typ táborov je najväčší záujem, preto uvažujeme v budúcom roku o ich rozšírení.
• Ako je to s tábormi na území republiky?
- Je zaujímavé, že o tieto je už menší záujem, hoci sme ponúkali pekné prostredie na strednom Slovensku a v podtatranskej oblasti. Preto v tomto roku robíme len jeden pobytový tábor na Slnečných jazerách v Senci.
• O zahraničné pobyty je väčší záujem?
- Áno, o tieto je už tradične väčší záujem. V tomto roku organizujeme dva tábory. V maďarskom Doborgaze sú deti ubytované v bungalovoch. Sú tu športoviská a možnosť kúpania v blízkom mŕtvom ramene Dunaja. V Rimini v Taliansku je kempové zariadenie s dobre vybavenými stanmi. Boli sme tam pred dvoma rokmi, tábor mal úspech, preto sme ho zopakovali.

Ohodnoťte článok: