Rozhodujúce budú kompetencie s dostatočnými financiami

Júl 2001 / Prečítané 1997 krát
Primátor Ivan Pessel o novoprijatom zákone o reforme verejnej správy:
Zaujímal by nás, pán primátor, váš názor na schválený zákon o reforme verejnej správy...
- Musím povedať, že jeho presné znenie ešte nepoznám, som informovaný len z médií. Viem, že parlament schválil osem vyš-ších územných celkov (VÚC), čo nepovažujem za šťastné riešenie. Model, ktorý spracoval splnomocnenec vlády pre reformu Viktor Nižňanský, počítal s 12 VÚC, pričom zohľadňoval spojitosť jednotlivých regiónov a ich ekonomický potenciál.
Ako sa dotkne táto zmena nášho mesta a okresu?
- Naša požiadavka, aby prímestské okresy Pezinok, Senec a Malacky zostali súčasťou Bratislavského VÚC, je splnená. Rozhodujúce teraz bude, ako sa vyrieši otázka kompetencií pre samosprávy, či už v oblasti školstva, zdravotníctva, soc. vecí, stavebného poriadku a i., najmä však daňového systému. Pokiaľ toto nebude dotiahnuté, ťažko budeme môcť hovoriť o funk-čnosti VÚC vo vzťahoch k financovaniu prenesených kompetencií.
Mám troška obavy z tohto postupu, lebo sa môže stať, že niektoré kompetenčné úlohy prenesené na samosprávu budú finančne podhodnotené a štát bude vlastne vydierať samosprávy pri plnení takých aktivít, ktoré sa zanedbávali v priebehu desiatich rokov. Najmä v oblasti školstva, aby sme sa nestali len údržbármi školských objektov, bez dosahu na ich funkčnosť.
• V čom vidíte ďalšie problémy?
- Problematická sa mi zdá aj otázka paralelného fungovania štátnej správy a samosprávy. Keď nepríde k zrušeniu okresných a krajských úradov bude tu dvojkoľajnosť vo verejnej správe, niektoré kompetencie budú na samospráve, niektoré na okresných úradoch. Možno pochybovať, že takto príde aj k očakávanej redukcii počtu úradníkov, veď len mzdové prostriedky pre OkÚ si zo štátneho rozpočtu, podľa spracovaných analýz, vyžiadajú sumu 2,4 miliardy korún. Chápem, že pri samospráve VÚC budú musieť byť štátne špecializované organizácie, ako sú kataster, súdy, prokuratúra a možno aj niektoré iné, ale tá všeobecná správa mala prejsť na samosprávy a okresy mali byť zrušené. Predsa sa hovorilo, že reforma umožní občanovi vybaviť si svoje záležitosti jednoduchšie - na samospráve, takto bude musieť ísť naďalej na okres i úrad samosprávy.
Uvidíme, ako to však bude ešte definitívne vyzerať, parciálne zákony sa do parlamentu ešte len pripravujú.
• Podieľali ste sa aj vy osobne na príprave niektorých materiálov, súvisiacich s reformou?
- Áno. Ešte v rokoch 1993-1996 som cez Úniu miest spolupracoval s terajším vládnym splnomocnencom Viktorom Nižňanským na modeli tzv. Župného variantu (16 žúp v rámci SR) z ktorého, bohužiaľ, ale zišlo.
Takisto pri príprave reformy verejnej správy som sa podieľal, prostredníctvom Únie miest, na vytváraní modelu, týkajúceho sa financovania a budúcnosti samosprávnych orgánov, ako samostatne financujúcich jednotiek v rámci svojej pôsobnosti.

Ohodnoťte článok: