POĎAKOVANIA

Jún 2001 / Prečítané 1635 krát
  Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-mym, ktorí sa prišli 11. mája 2001 rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým manželom, otcom a deduškom ŠTEFANOM MIKOVIČOM.
Zároveň ďakujeme aj za kvetinové dary.

Manželka Štefánia a deti s rodinami


Úprimne ďakujeme všetkým priateľom, známym a spolupracovníkom z firmy Eurostart, ktorí sa prišli 7.5. 2001 rozlúčiť s našim drahým zosnulým KAROLOM KOSEKOM.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Manželka a synovia


Ten deň na prežitie nebolo veľa času, keď do srdca sa vkrádal čierny tieň.
Vďaka Vám, však zasa vnímam života krásu, z celého srdca vravím
ĎAKUJEM
pani primárke int. odd. Nemocnice s poliklinikou v Modre MUDr. Noskovičovej, MUDr. Novotnej a všetkým, ktorí sa svojou nezištnou pomocou a ochotou zúčastňovali na záchrane života.
Srdečne ďakuje pacient Dominik Ruža s manželkou


Ohodnoťte článok: