SPOMÍNAME

Jún 2001 / Prečítané 2183 krát

S láskou spomíname na drahú manželku a mamičku
VERONIKU  MESZAROŠOVÚ,
ktorá by sa 24.6. 2001 dožila 52 rokov.

S úctou spomínajú  Manžel a deti s rodinami

   Dňa 30.6. 2001 uplynú 3 roky, čo ma opustila drahá manželka
MARTA TROJÁKOVÁ.
S bolesťou spomína manžel

Prázdny je náš dom v srdci len žiaľ,
opustená je záhrada, nikto už to nevráti.
Zložil si ruky, ktoré ťažko pracovali, bez práce si nedokázal žiť. Teraz spíš večným snom, tmavý hrob je Tvojim domovom.

Dňa 21.6. 2001 bude 5 rokov, čo od nás navždy odišiel
manžel, otec, dedko
RUDOLF FEKETE z Pezinka, rodák z Blatného
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, nevesta, vnúčatká a ostatná smútiaca  rodina

   Zavrel oči, srdce prestalo biť,
musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť.
Nič viac mu už nemôžeme dať,
len kyticu kvetov na hrob a spomínať.

Dňa 25. júna 2001 uplynulo 10 rokov, čo nás bez slova rozlúčky navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
ĽUDEVÍT KADLEČÍK z Pezinka.
S láskou a úctou spomínajú man-želka Helena, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 3.7. 2001 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
FRANTIŠEK PRAVDA
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami


Ohodnoťte článok: