Ocenení za darcovstvo krvi

Jún 2001 / Prečítané 2318 krát
Predsedníčka Mestskej organizácie SČK v Pezinku Jozefína Kovárová odovzdáva zlatú Jánskeho plaketu Pezinčanovi Antonovi Močolovi   V sobášnej sieni pezinskej radnice sa uskutočnilo 17. júna tradičné oceňovanie zaslúžilých bezpríspevkových darcov krvi. Zúčastnilo sa na ňom 27 z 37 pozvaných darcov z pezinského okresu, ktorým Jánskeho plakety a upomienkové predmety odovzdala riaditeľka Územného sekretariátu SČK Bratislava-okolie MUDr. Eva Hučalová a predsedníčka pezinskej organizácie SČK Jozefína Kovárová.7
Z Pezinčanov za viacnásobné darcovstvo boli Jánskeho plaketou ocenení: zlatá medaila - Matej Precechtel, Anton Močol, strieborná medaila - Ján Serafín, Jozef Albert, Ján Mišík, Alena Precechtelová, bronzová medaila - Martin Kovár, Viera Krasňanská, Richard Duffala a Jaroslav Lukačovič.
Oceneným gratulujeme a za krásnu humánnu činnosť ďakujeme.

Ohodnoťte článok: