Ubúda záujemcov o podnikanie

Jún 2001 / Prečítané 2129 krát
  Odbor živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa Okresného úradu v Pezinku k 31.5. t.r. evidoval 5062 podnikateľských subjektov, z toho 4227 fyzických osôb a 835 právnických subjektov.
Pracovníci odboru zaevidovali do konca mája 252 živností podnikateľov. V tomto období bolo podaných 28 žiadostí o koncesiu a 143 o zrušenie oprávnenia podnikať. Odbor vydal záujemcom 563 živnostenských registrov. V porovnaní s rokom 2000 ide o 31-percentný pokles záujemcov o podnikanie.
V období od 1. januára do 31. mája t.r. kontrolóri odboru Živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa vykonali celkom 215 kontrol, čo je o 72 viac ako v minulom roku. Pre
nedostatky v kvalite predávaných tovarov bol pozastavený predaj tovaru v sume takmer 100 tisíc korún. Za zistené nedostatky bolo uložených tridsať pokút v sume 85 tisíc Sk. Z toho za porušenie zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa bolo uložených 25 rozhodnutí. Z celkového počtu kontrol bolo 125 zameraných na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri 46 kontrolných nákupoch nebol v 8 prípadoch vydaný pokladničný doklad, čo je v porovnaní s minulým rokom o polovicu viac.