Držitelia MESTSKÝCH OCENENÍ udelených 14.6.2001

Jún 2001 / Prečítané 2693 krát
Mestská cena Jozefa Holubyho (za mimoriadne úspechy a reprezentáciu mesta v oblasti vedy, umenia, vzdelávania, kultúry a športu):

Prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK, CSc., riaditeľ Národného ústavu TaRCH Bratislava - Podunajské Biskupice, za dlhoročnú praktickú, vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny.
Prof. MUDr. Ivan SATKO, DrSc., za dlhoročnú praktickú, vedeckú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny.
Akad. sochár Emil VENKOV, za významné sochárske dielo, ktoré získalo rad obdivovateľov a ocenení doma i v zahraničí, s prihliadnutím na sochárske dielo vytvorené pre naše mesto.

   Mestské vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj mesta (za mimoriadne zásluhy o rozvoj mesta a jeho samosprávy)
- jednotlivci:

Mgr. Helena HEINRICHOVÁ, farárka evanjelickej cirkvi a.v. v miestnej časti Grinava, za dlhoročné pôsobenie v oblasti duchovného, kultúrneho a spoločenského života, v duchu ekumenizmu a ľudského porozumenia.
Vdp. Karol CHVÁLA, bývalý dekan r. k. cirkvi v Pezinku, za dlhoročné pôsobenie v oblasti duchovného, kultúrneho a spoločenského života v duchu ekumenizmu a ľudského porozumenia.
Doc. Stanislav ŠILHÁR, CSc., poslanec MsZ a člen Mestskej rady v rokoch 1990 - 1998 a za odbornú vedeckú a pedagogickú činnosť.
Ing. Ľudovít BAUER, člen Mestskej rady v rokoch 1990 - 1998, zástupca primátora v rokoch 1990 - 1994, za rozvoj demokratickej samosprávy.
Peter FRAŇO, člen MsR v rokoch 1990 - 1994, poslanec MsZ v rokoch 1990 - 1998, za rozvoj demokratickej samosprávy a za vysoko profesionálnu umelecko-remeselnú prácu s drevom a realizácie vo významných verejných budovách.
Eduard SATKO, elektrikár, dlhoročný obetavý pracovník technických služieb, ktorý sa viac ako 40 rokov stará o to "aby v Pezinku bolo svetlo".
Jozef TOMÁNEK, tréner džuda, ktorý vychoval celý rad džudistov, reprezentantov nášho mesta a republiky, za obetavú trénerskú a organizačnú činnosť a prácu s mládežou.
Gustáv BARTÁK, za dlhoročnú reprezentáciu Česko-Slovenska a Pezinka v orientačnom behu, viacnásobnému účastníkovi majstrovstiev sveta a za trénerskú a organizačnú prácu v prospech športu a mládeže.
Vladimír HACAJ - in memoriam, za dlhoročnú pedagogickú a kultúrno-spoločenskú činnosť v prospech mesta a publikačnú činnosť v časopise Pezinčan.

kolektívy:
DYCHOVÁ HUDBA GRINAVANKA - pri príležitosti 80. výročia založenia, za bohatú koncertnú a spoločensko prospešnú činnosť v miestnej časti Grinava i na celomestských kultúrnych podujatiach.
PEZINSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB PEZINOK,
pri príležitosti 80. výročia založenia, za obetavú športovú a reprezentačnú činnosť niekoľkých generácií pezinských futbalistov a prácu s mládežou v prospech tohto najpopulárnejšieho športu.
PEZINSKÉ ROZPRÁVKOVÉ DIVADLO,
za dlhoročnú divadelnú činnosť súboru, z ktorého pochádza niekoľko dnes už profesionálnych divadelníkov a najmä za organizovanie medzinárodného divadelného festivalu Cibulák, ktorého význam prekračuje svojou kvalitou a popularitou hranice nášho mesta i štátu.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EUGENA SUCHOŇA - pri príležitosti 50. výročia existencie, za vynikajúcu pedagogickú, umeleckú i organizačnú činnosť v prospech mladej generácie, reprezentáciu nášho mesta a obetavú činnosť niekoľkých generácií učiteľov.
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE NA UL. M.R. ŠTEFÁNIKA, za dlhoročnú obetavú činnosť niekoľkých generácií pedagógov, ktorí vychovali tisícky mladých ľudí v robotníckych i umeleckoremeselných profesiách pre celú našu vlasť.


Ohodnoťte článok: