Navštívili nás

Ing. Eva Lupová / Jún 2001 / Prečítané 2079 krát
 • 19.5. prijal zástupca primátora Oliver Solga delegáciu z partnerského mesta Neusiedl am See v súvislosti s prípravou jeho prezentácie v Pezinku;
 • 19.5. prijal zástupca primátora Jeho Eminenciu arcibiskupa Jána Sokola;
 • 24.5. prijal zástupca primátora delegáciu 80-tich starostov z Rakúska;
 • 25.5. prijal primátor Ivan Pessel starostu Lozorna ohľadne spolupráce pri budovaní cykloturistických trás;
 • 30.5. rokoval primátor so zástupcami Železníc SR vo veci rekonštrukcie žel. stanice a jej napojenia na kanalizáciu;
 • 4.6. odovzdal zástupca primátora ocenenia víťazom literárnej súťaže o Cenu primátora mesta Pezinok;
 • 4.6. prijal primátor zástupcov firmy Hydroconsult ohľadne prípravy projektu kanalizácie Grinavy ;
 • 4.6. sa u primátora uskutočnilo rokovanie s Lesmi, š.p. o plnení Lesného hospodárskeho plánu;
 • 4.6. primátor rokoval so spracovateľom o príprave projektu pre územné rozhodnutie obytnej zóny Rozálka;
 • 5.6. rokoval primátor so zástupcom Krajskej prokuratúry vo veci nájomných vzťahov s Okresnou prokuratúrou;
 • 5.6. viedol primátor internú poradu o príprave Vinobrania;
 • 11.6. rokoval primátor so zástupcami Tatra banky o realizácii nového chodníka pri novobudovanej pobočke na Moyzesovej ulici.

Ohodnoťte článok: