Vyznamenania k výročiu Pezinka

Jún 2001 / Prečítané 2233 krát
Od roku 1977 udeľuje mestské zastupiteľstvo pri príležitosti povýšenia Pezinka na kráľovské mesto (14.6. 1647) mestské ocenenia. V uplynulých štyroch rokoch získali Čestné občianstvo dvaja, Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho trinásti a poctu Za zásluhy o rozvoj mesta jedenásti jednotlivci a kolektívy.
V júni 2001 k nim pribudli traja držitelia mestskej ceny J.Ľ. Holubyho a trinásti nositelia mestského vyznamenania Za zásluhy o rozvoj Pezinka (menný zoznam prinášame na 3. strane).
Slávnostný akt udeľovania mestských cien sa tentokrát konal v priestoroch Historickej sály v Zámku za účasti vyznamenaných, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších pozvaných hostí. Ceny odovzdal primátor mesta Ivan Pessel. V príhovore vyzdvihol dlhoročnú záslužnú prácu ocenených a poďakoval sa im za zásluhy o rozvoj a vzornú reprezentáciu Pezinka.

Ohodnoťte článok: