Dôvodom neriešené problémy

Milan Oravec / Jún 2001 / Prečítané 2396 krát
Štyria riaditelia pezinských základných škôl požiadali o uvoľnenie z funkcií

Hladinu zdanlivo pokojných vôd pezinského školstva rozvírila správa, že štyria riaditelia základných škôl požiadali svojho zamestnávateľa - Okresný úrad v Pezinku, o uvoľnenie z funkcií. Samozrejme, že aj našich škôl sa v plnom rozsahu dotýkajú všeobecne známe problémy v rezorte školstva (nízke mzdy, chýbajúce prostriedky na prevádzku a údržbu), ale prečo takto naraz zareagovali štyria z piatich riaditeľov škôl, to vyvolalo záujem širokej verejnosti. O uvoľnenie z funkcií požiadali: Mgr. Viera Šindelárová, ZŠ Holubyho ul., Mgr. Milan Martiš, ZŠ Na bielenisku, Mgr. Emília Pilátová, ZŠ na Kupeckého ul. a Mgr. Anna Koprdová, ZŠ Grinava - Orešie.
Na Okresnom úrade, odbore školstva, mládeže a telesnej kultúry, sme sa o dôvodoch ich rezignácie veľa nedozvedeli. Vedúci odboru Mgr. Igor Nosko, nás prijal ochotne, ale čo je jednoznačne príčinou hromadného odchodu riaditeľov z funkcií nevedel.

Povedal nám: -
Bolo to ich vlastné rozhodnutie. Zo strany odboru, ani Okresného úradu, neboli voči ním vznesené žiadne opatrenia a nebol teda dôvod na ich výmenu. Naopak, viedli školy dobre. Pozadie prípadu nekomentujem, vlastne ani ho nepoznám a po ňom ani nepátram. Vzťahy medzi odborom a riaditeľmi boli normálne. To, že sa občas k niektorým veciam na poradách vyjadríme kriticky, považujem za samozrejmé. Myslím si, že všetci to takto aj brali. Aj na nedávnom riaditeľskom aktíve sme veci riešili obojstranne veľmi pracovne, každý sa mohol k problémom vyjadriť.
I. Nosko pripustil, že konanie riaditeľov môže byť reakciou na prebiehajúce zmeny. Na školy prichádzajú stále nové legislatívne veci, pripravujú sa ďalšie zmeny v riadení. Priznáva, že riaditeľov väčších škôl nabádali, aby sa vážne zaoberali preberaním právnej subjektivity. Sú to, samozrejme, vážne kroky, možno aj toto pri ich rozhodovaní zohralo svoju úlohu.
Okresný úrad vzniknutú situáciu riešil okamžitým vypísaním výberových konaní na nových riaditeľov.
Oslovili sme aj druhú stranu - dvoch odchádzajúcich riaditeľov. Prvú žiadosť o uvoľnenie z funkcie napísala Viera Šindelárová. Povedala nám, že to bola bezprostredná reakcia na list, ktorý poslal prednosta Okresného úradu na Rady škôl, v ktorom ich žiadal, aby pôsobili na vedenia škôl vo veci prevzatia právnej subjektivity. V čase, keď sa ešte nevie komu budú vlastne základné školy patriť, keď im napriek šetreniu chýbajú peniaze takmer na všetko a nedokážu mnohé veci riešiť, navyše keď riaditeľ necíti ani podporu od svojich nadriadených, považovala odchod z funkcie za isté východisko. Aj keď ju Rada školy podporila a navrhovala jej aby žiadosť stiahla, svoje rozhodnutie nezmenila. Chce pôsobiť už len ako učiteľka.
Po desiatich rokoch riaditeľovania vidí problémy rovnako aj Milan Martiš. Jeho škola sa môže pochváliť mnohými úspechmi. Aj keď mal svoju prácu rád, neustále problémy ho už natoľko vyčerpali, že sa rozhodol odstúpiť. Ubezpečil nás, že nejde o žiadnu dohodu demonštratívne odísť z funkcií. Každý sa pre tento krok rozhodoval sám. Aj keď pripúšťa, že možno sa navzájom inšpirovali.
Prípad ukázal, že problémov v našom školstve je ozaj dosť a ich riešenie je zložité. Prináša to často nervozitu i beznádej. Za tohto môže nastať aj situácia, akou bola aj hromadná rezignácia riaditeľov pezinských škôl. Kiežby to problémy vyriešilo.

Ohodnoťte článok: