Zrekonštruovaný Marianský stĺp

Jún 2001 / Prečítané 2945 krát

   Štrnásteho júna, pri výročí povýšenia Pezinka, bol znovu slávnostne odhalený a posvätený, zrekonštruovaný Marianský stĺp, ktorý po 40 rokoch našiel dôstojnejšie miesto na Radničnom námestí.
Marianský stĺp dal v roku 1749 vyhotoviť a práce zaplatil pezinský mešťan Ján Schmidt. Umiestnený bol na námestí. V roku 1898 bol pamätník renovovaný. Ďalšie úpravy boli vykonané v roku 1956, vtedy pezinský umelecký kamenár Vladimír Milko premiestnil podstavec so stĺpom, z dôvodov rekonštrukcie cesty na Holubyho ulici, do rohu pri veži Dolného kostola.
K histórii Marianského stĺpa sa ešte vrátime. Len pripomenieme, že projekt osadenia obnoveného súsošia vypracovali Marek Varga a Martin Šipoš, základné stavebné práce vykonali firmy Tebeko a Petmas, reštaurátorské práce zabezpečil ateliér Villard na čele s akad. sochárom Vladimírom Višváderom a Karolom Machatom. Pôvodné stĺpy zreštauroval Tomáš Molnár. Iniciátorom a koordinátorom rekonštrukcie Marianského stĺpa bol viceprimátor Pezinka Oliver Solga.
Slávnostný príhovor pri odhalení pamätníka za účasti asi 500 občanov predniesol primátor Ivan Pessel. Vysviacku vykonal pezinský katolícky farár Zdenko Sitka.


Ohodnoťte článok: