Riaditeľ GOV ďakuje

Ivan Klamo / Máj 2001 / Prečítané 2493 krát
Jedným z cieľov Grinavského občianskeho výboru (GOV) je pozdvihnúť kultúrnu a spoločenskú úroveň v Grinave. Prvou príležitosťou na realizáciu bola oslava Dňa matiek. Všetko sa pripravovalo v "domácej kuchyni". Keďže išlo o prvotinu, čo vždy prináša určité riziko, rozhodol som sa neprenášať ho na iné osoby.
A tak sa začal dvojtýždňový kolotoč organizačných a prípravných prác. Prvé kroky viedli do Základnej školy Orešie. Riaditeľka Anna Koprdová veľmi ochotne súhlasila s uskutočnením akcie na ihrisku ZŚ, za čo sa jej chcem poďakovať. Pán Rudolf Čechovič predniesol úvodnú reč a čas pre Grinavanov si našiel a pár slov zúčastneným povedal aj viceprimátor O. Solga.
Poďakovanie patrí aj účinkujúcim deťom a učiteľkám zo ZŠ a MŠ za pekný program, po ktorom deti rozdávali všetkým prítomným matkám kvety. Ďakujem aj motorkárskemu klubu Pavúci, ktorí rozvážali kvety po celej Grinave a potom povozili nadšené deti na svojich krásnych motorkách, čím ukázali, že je v nich kus ľudskosti. Deti v Grinave sa môžu tešiť na Pavúkov aj na oslave MDD. Naše pozvanie prijala country kapela Náhoda. Ďakujeme im za skvelú zábavu a ochotu hrať aj po plánovanom čase, keď im roztancovaní ľudia nedovolili ukončiť oslavy. Osobitné poďakovanie patrí Alexandrovi Klempovi, školníkovi ZŠ, za nezištnú pomoc a ochotu pri prípravných prácach, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k príjemnej atmosfére.
Keď zhasli svetlá a všetko stíchlo, uvedomil som si odpoveď na unavenú otázku, ktorú som si položil v predvečer osláv, či stála za to všetka námaha. Zblížili sa tu ľudia rôznych záujmov a nielen z Grinavy. Človek si našiel cestu k človeku a to za tú námahu stojí.
Celkom na záver chcem poďakovať sponzorom z Pezinka i Grinavy, ktorí tiež prispeli k úspešnému priebehu celej akcie: 3STAV Obchodno-stavebná spoločnosť Pezinok-Grinava, ASO, s.r.o. Alternatívne spracovanie odpadov Pezinok-Grinava, A.V. AUTO Príslušenstvo Pezinok-Grinava, BAGETA Pezinok, DAD s.r.o., Pezinok-Grinava, K.T.C. s.r.o. Bratislava (prevádzka Pezinok-Grinava), KRASŇANSKÝ Roman Údržba a oprava motorových vozidiel Pezinok-Grinava, MOSPOL Modra, NEUBER - SLOVAKIA, s.r.o. Pezinok-Grinava, PNEUSERVIS Dušan Hlavanda Pezinok-Grinava, Prisma ELEKTRO-SLUŽBA Pezinok-Grinava, Reštaurácia ČIERNY PETER Pezinok-Grinava, Rozličný tovar - KARPATKA Pezinok-Grinava, SANDTNEROVÁ Stanislava Potraviny Pezinok-Grinava, STANDO - AUTOSERVIS Pezinok-Grinava, ŠPORTKODAJ Martin Kodaj Pezinok, VEGAS Štefan Eliáš Pezinok.

Ohodnoťte článok: