Ako sa zatúlal bobor k tehelni?

Máj 2001 / Prečítané 1881 krát
Nezvyčajné stretnutie s bobrom nám opísal Miloš Bačák, vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ v Pezinku.
   V polovici apríla bol na potulkách pri Čiernom moste. Pozdĺž železničnej trate je odvodňovací kanál, ktorý pri tehelni ústi do šachty. Nazrel do nej a s prekvapením tu zbadal nejaké zviera. Podľa dlhého chvosta zistil, že ide o bobra. Nebol veľmi plachý, ležal v hniezde, vystlanom vetvičkami z okolitých stromov. Až keď si vyrušené zviera uvedomilo nebezpečie, vplávalo do
odtokovej rúry. Keď sa M. Bačák po chvíli znovu vrátil k šachte, opäť bobra zbadal na pôvodnom mieste. Mal so sebou fotoaparát a podarilo sa mu ho zvečniť.
Po veľkonočných sviatkoch sa Miloš spojil s riaditeľom Chránenej krajinnej oblasti Záhorie Dušanom Valachovičom a požiadal ho, aby prišli bobra odchytiť a umiestnili ho na bezpečnejšie miesto. Ochranári prišli so sieťou a debnou, ale bobra nechytili. Podarilo sa im to až na druhý pokus. A tak sa privandrovalec bobor ocitol na novom pôsobisku na Záhorí.
Odkiaľ sa bobor zatúlal do Pezinka a na toto miesto zostalo však záhadou, lebo jeho výskyt je známy na Záhorí a tiež v dosť vzdialenom Šúri pri Svätom Juri.
Bobor, ktorého poznáme ako "staviteľa" drevených hrádzí na potokoch, sa dostal do Európy z Kanady.

Ohodnoťte článok: