Poďakovanie

Máj 2001 / Prečítané 2169 krát

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli 9. mája 2001 rozlúčiť s našim drahým zosnulým
PETROM POLKORÁBOM
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a za prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: