Blahoželanie

Máj 2001 / Prečítané 1729 krát


   Dňa 8. mája 2001 sa dožil 80 rokov života náš dlhoročný člen a funkcionár, predseda Historicko-dokumentačnej komisie Miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov Michal Hičko.
Okrem aktívnej práce v organizácii je aj dobrým spoločníkom, obveseľuje členov pri rôznych jubileách - spevom a hrou na harmonike. Zúčastnil sa i na podujatí Spieva celý Pezinok.
Podieľa sa na organizovaní celomestských osláv oslobodenia mesta, Dňa víťazstva nad fašizmom a Slovenského národného povstania.
Je držiteľom najvyššieho zväzového vyznamenania Pamätnej medaily M.R. Štefánika.
Jubilantovi ešte veľa zdravia a vytrvalosti v práci želá Výbor MO ZPS..


Ohodnoťte článok: